Jste zdeNa úvod

Na úvod


VložilEva Halířová - odesláno21 Září 2011

Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku. Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném.
Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.

Eva Halířová, ředitelka