Jste zdeČeskokamenicko očima mladého výtvarníka 2017

Českokamenicko očima mladého výtvarníka 2017


VložilEva Halířová - odesláno19 Duben 2012

Vyhlašujeme

11.ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací
Českokamenicko očima mladého výtvarníka
Soutěžní téma pro rok 2019

„Osobnost mého kraje“

Výtvarné techniky: volné, plošné i prostorové, netradiční
Formát : A4, A3

Soutěž je určena pro žáky MŠ,ZŠ,Spec.ZŠ,ZUŠ a gymnázia.
Kategorie:A-MŠ, B-1.-3.třídy, C-4.-6.třídy, D-7.-9.třídy, E-1.-4.roč.čtyřletého gymnázia
Práce, prosím, čitelně označte,z každé kategorie zašlete maximálně 10 prací.

Uzávěrka soutěže: 30.4.2019
Hodnocení prací odbornou porotou: 9.5.2019

Výstava prací 6.6.-22.6. v prostorách Pekárna Martin v České Kamenici.
Na vernisáži výstavy, která proběhne 6.6. v 17.00hod., budou autoři vítězných prací odměněni.

Práce zpět nezasíláme,je možné si je vyzvednou v ZUŠ po skončení výstavy.

Těším se na Vaše práce a setkání s Vámi.

Za výtvarný obor ZUŠ Česká Kamenice Mgr.Šárka Blažejovská