Jste zdeČeskokamenicko očima mladého výtvarníka 2017

Českokamenicko očima mladého výtvarníka 2017


VložilEva Halířová - odesláno19 Duben 2012

Vyhlašuje

12.ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací
Českokamenicko očima mladého výtvarníka
Soutěžní téma pro rok 2020

„Česká Kamenice v době svého vzniku“
Výběr z těchto podtémat :
1. Stránka z nejstarší knihy České Kamenice ( ilustrace – zasedání rady, stavba chrámu, řemeslníci při práci, vaření piva; Madona; Iniciála)
2. Středověké platidlo ( zvětšenina, rub a líc)
3. Mapa (plán) města

Výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, kombinace technik, koláž
Formát : A3 - A1

Soutěž je určena pro žáky MŠ,ZŠ,Spec.ZŠ,ZUŠ a gymnázia.
Kategorie:A-MŠ, B-1.-3.třídy, C-4.-6.třídy, D-7.-9.třídy, E-1.-4.roč.čtyřletého gymnázia
Práce, prosím, čitelně označte,z každé kategorie zašlete maximálně 10 prací.

Uzávěrka soutěže: 8.4.2019
Hodnocení prací odbornou porotou: 15.4.2019

Na vernisáži výstavy, která proběhne 5.5.. v 17.00hod., budou autoři vítězných prací odměněni.
A navíc , novinka letošního ročníku – vítězné práce budou vydány v nástěnném kalendáři MěÚ ČK pro kalendářní rok 2021.
Práce zpět nezasíláme,je možné si je vyzvednou v ZUŠ po skončení výstavy.

Těším se na Vaše práce a setkání s Vámi.

Za výtvarný obor ZUŠ Česká Kamenice Mgr.Šárka Blažejovská