Jste zdeNová opatření

Nová opatření


VložilEva Halířová - odesláno10 Září 2020

Od 10. 9. vstup do budovy s rouškou.
V zájmu ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy žádáme o
dodržování těchto opatření:
Žáci po vstupu do školy použijí desinfekci u vchodu, případně před
hodinou důkladně umyjí ruce, použijí dezinfekci ve třídě.
Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán
Zákonným zástupcům a cizím osobám je vstup do školy zakázán. V
nejnutnějších případech s rouškou, prohlášením o bezinfekčnosti a s
vědomím vedení školy.
Pro platbu školného používejte bezhotovostní převod.
Zákonní zástupci žáků s přetrvávajícími příznaky infekčního
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně
alergického onemocnění (rýma, kašel), prokáží, že netrpí infekční nemocí
(potvrzení praktického lékaře).
V případě zpozorování příznaků nachlazení s teplotou jsou žáci
umístěni s rouškou do karanténní místnosti a jsou vyrozuměni zákonní
zástupci, kteří si dítě neprodleně vyzvednou.
Děkujeme za pochopení a přejeme nám všem pevné zdraví
Eva Halířová, ředitelka školy