Jste zdeNovela Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání

Novela Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání


VložilEva Halířová - odesláno11 Listopad 2020

Vážení rodiče, dne 23. 10. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 423/2020Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství v souvislosti s úplatou v době distančního vzdělávání. Část čtvrtá (Čl. 4) zní:
V §8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání , se za větu první vkládá věta "Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací".