Jste zdeVýsledky přijímacích zkoušek do hudebního a tanečního oboru

Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního a tanečního oboru


VložilEva Halířová - odesláno19 Červen 2019

Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků základního studia hudebního a tanečního oboru ZUŠ Česká Kamenice pro školní rok 2019/2020:

Přijímací komise rozhodla o přijetí těchto žáků :

Hra na zobcovou flétnu : 7-vv-2019
Hra na housle : 17-dh-2019
11-vs-2019
Hra na keyboard : 2-dm-2019
5-an-2019
12-js-2019
8-bš-2019
Hra na kytaru : 1-an-2019
6-tr-2019
14-tš-2019
Sólový zpěv : 16-hh-2019
13-bs-2019
9-et-2019
Taneční obor : 15-am-2019
4-as-2019
3-at-2019

Přijat nebyl : 10-jk-2019

Zákonní zástupci přijatých žáků si vyzvednou rozhodnutí o přijetí ve dnech 24. - 26. června od 10.00 do 16.00 hodin.
Zároveň obdrží pokyny k vyplnění řádné přihlášky do zuš.

Výsledky přijímacích zkoušek do výtvarného oboru budou zveřejněny do konce týdne.