Jste zdeVýuka od 11. května 2020

Výuka od 11. května 2020


VložilEva Halířová - odesláno04 Květen 2020

Vážení rodiče,
od 11. května bude umožněno individuální vyučování ve škole zatím pouze absolventům prvního a druhého stupně hudebního a výtvarného oboru.

Zpřístupnění výuky zpočátku menšímu počtu žáků nám umožní zkoordinovat lépe provoz školy vzhledem k dodržování hygienických opatření a připravit se na plnou zátěž.

Žáci -absolventi, kteří budou docházet na výuku přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení - naleznete v sekci Dokumenty a bude Vám zasláno emailem od třídního učitele. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.

Zajištění hygienických požadavků a organizace výuky naleznete během týdne v sekci Organizace výuky.

Situace se mění téměř z týden na týden, proto sledujte pravidelně stránky školy, facebookový profil školy a komunikujte s třídními učiteli.