Jste zdeKontakty

Kontakty


ZUŠ Česká Kamenice

Sídlo školy:

Komenského 481
407 21 Česká Kamenice

Tel. +420 412 584 569
E-mail: zus@zusck.cz

IČO: 65650999
Číslo účtu: 0924487349/0800

Zaměstnanci školy:

Paní Eva Halířová, ředitelka
hra na klavír, hra na klávesové nástroje, korepetice
e-mail: reditelka@zusck.cz

Paní Mgr. Šárka Blažejovská, zástupce ředitelky
zástupce ředitelky, výtvarný obor

Paní Zdeňka Cmuntová, dipl. um.
pěvecká hlasová výchova, pěvecký sbor

Pan Alexandr Fesjuk
hra na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon

Pan Jindřich Kaulfers, dipl. um.
Hra na kytaru

Paní Mgr. Martina Kohlová
Hudební teorie, hra na zobcovou flétnu, pěvecký sbor

Paní Mgr. Pavlína Králová
hudební teorie, hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, instrumentální soubor, pěvecká hlasová výchova

Paní Mgr. Johana Gabrielová
výtvarný obor

Paní Mgr. Blanka Šnajberková
hudební teorie, hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, instrumentální soubor

Paní Anna Bartošová
korepetice tanečního oboru, pěveckých sborů, hra na housle, hra na klavír, elektronické klávesové nástroje

Paní MgA. Adéla Petáková
taneční obor

Paní Dana Knieová
hospodářka školy

Paní Věra Hamáková
uklízečka