Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Informace k úplatě za vzdělávání

Vážení rodiče, dle doporučení MŠMT se vzhledem k možnostem distanční výuky, které škola nabídla úplata za vzdělávání po dobu nouzového stavu nevrací. Nevrací se ani v případě, pokud nemáte technické prostředky pro vzdělávání on-line - PC, kvalitní připojení,...

Organizace výuky

Vážení rodiče, vzhledem ke zdravotní situaci v republice a dnešnímu nařízení vlády se od zítřejšího dne v ZUŠ nevyučuje. Pokud se Vaše dítě má zúčastnit soutěže krajského či celostátního charakteru, pravděpodobně budou také zrušeny. O aktuálním dění stran soutěží Vás budeme informovat. Nařízení platí do odvolání.
Eva Halířová, ředitelka ZUŠ

Výuka s odborníkem z praxe

img_0220.jpg

První týden v únoru jsme v naší ZUŠ přivítali vzácnou návštěvu, dipl. um. Renatu Fričovou která přijala pozvání jako Odborník z praxe v rámci programu OPVVV – Šablony II.
Je to výborná klavíristka, pedagožka, s osobitým přístupem k výuce i žákům. Pracovala s našimi klavíristy od malých, až po absolventy. Žáci si připravili repertoár, který přednesli a paní Fričová s nimi rozebrala každé místečko, fráze, technické problémy, cítění, zkrátka celou skladbu ze všech stran.

Jarní koncert

28/04/2020 16:30
28/04/2020 18:00

Karlovarský skřivánek 2020-celostátní kolo

24/03/2020 08:00
24/03/2020 15:00

Veselé vánoce

vánoce

Naše milé děti, rodiče a přátelé školy, přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku vykročte pravou nohou a s úsměvem. To Vám přejí Vaši "zušáci"

Škola získala dotaci

Škola získala dotaci pro projekt "Rozvoj vzdělávání v Základní umělecké škole Česká Kamenice"
 
OP - MŠMT - logo

Vystoupení sborů v DPS

18/12/2019 15:30
18/12/2019 16:30

Třídní přehrávky flétnové a klavírní třídy

17/12/2019 17:05
17/12/2019 18:00

Žáci Mgr. Jany Štrbové

Adventní koncert

15/12/2019 15:00
15/12/2019 16:00

Koncert žáků ZUŠ v kostele sv. Jakuba Většího