Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Postupové a přijímací zkoušky

13/06/2014 12:00
13/06/2014 17:00

Postupové a přijímací zkoušky

10/06/2014 12:00
10/06/2014 17:00

Postupové a přijímací zkoušky

09/06/2014 11:00
09/06/2014 17:00

Postupové a přijímací zkoušky

11/06/2014 12:00
11/06/2014 17:00

školní kolo pěvecké soutěže "Budeme si zpívat"

10/04/2014 13:00
10/04/2014 15:00

Den otevřených dveří ZUŠ Česká Kamenice - okénko do výuky

08/04/2014 13:00
08/04/2014 17:00

Vystoupení hudebně-pohybové přípravky + pěvecký sbor

18/03/2014 16:00
18/03/2014 17:30

Krajské kolo pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek" Děčín

20/02/2014 09:00
20/02/2014 13:00

Okresní kolo NSZUŠ Děčín

19/02/2014 08:00
19/02/2014 14:00