Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Soustředění pěveckých sborů Kamínek a Notičky

24/11/2013 08:00
24/11/2013 16:00

Soustředění pěveckých sborů Kamínek a Notičky

23/11/2013 09:00
23/11/2013 16:00

Pějme píseň dokola

22/11/2013 18:00
22/11/2013 20:00

Divadlo Děčín-přehlídka pěveckých sborů.

Den seniorů v DK

10/11/2013 14:00
10/11/2013 16:00

Soustředění VO

02/11/2013 09:00
02/11/2013 16:00

Hodina zpěvu ve zvěřinci

Myslím, že v Čechách není člověk, který by neznal písničky naší úspěšné autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Tito pánové spolupracují již 45 let a jejich písničky můžeme slyšet ve filmových a televizních pohádkách Ať žijí duchové, Lotrando a Zubejda, Tři veteráni, Princové jsou na draka,... Napsali také dětské minioperky, např. námi prezentovaná Karkulka, Budulínek, ale také spoustu krásných písniček např. Není nutno, Když se zamiluje kůň, Mravenčí ukolébavka, Trpasličí svatba, Neopouštěj, Severní vítr a další a další známé i méně známé písničky.

1. konference ZUŠ Ústeckého kraje

m_img_6240.jpg

V pátek 11. října se konal v Severočeském divadle v Ústí nad Labem 1. Festival základních uměleckých škol Ústeckého kraje. V dopoledních hodinách proběhla konference učitelů ZUŠ v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pracovníků DDM a ZUŠ Ústeckého kraje. Zajímavá témata se týkala postavení tanečního oboru v uměleckém vzdělávání, smyslem a organizací uměleckých soutěží, inspekční činnosti, atd.

Vernisáž výstavy "Umělci Prysku"

m_umelci_prysku_-_barbora_divisova.jpg

V pátek 4.10.2013 se uskutečnila vernisáž putovní výstavy "Umělci Prysku“, která proběhne od 4.10.2013 do 25.10.2013 v prostorách Galerie Města Česká Kamenice. Pilotní projekt "Umělci Prysku", který vznikl pod záštitou obce Prysk, je putovní výstavou obrazů, fotografií, řemeslných výrobků a jiných uměleckých předmětů po galeriích a výstavních síních okolních měst. Kromě profesionálních a zkušených umělců dává prostor i začínajícím výtvarníkům, drobným řemeslníkům i občanům Prysku, kteří tvoří originální výrobky. Výstava připomíná i díla umělců, kteří dříve v obci žili a tvořili.

Svět pohádek a filmu

m_vernisaz_1.jpg

Dne 1.10.v 17.hod. se v České Kamenici uskutečnila vernisáž výstavy žáků Základní umělecké školy Česká Kamenice „Svět pohádek a filmu“.Začala trochu netradičně, v prostorách školy, malým koncertem učitelů a nejstarších žáků.Své hudební umění předvedli pan učitel J.Kauflers a pan učitel A.Fesjuk,dále zde zazpívala dipl.um.Z.Cmuntová a její žákyně A.Hladká, na klavír zahrála ředitelka školy E.Halířová s Mgr.B.Šnajberkovou.

Vítáme nového pana učitele

Od 9. října v naší škole působí nový pan učitel hry na klavír Mgr. Vladimír Heuler z Hradce Králové. Vítáme nvovou posilu a přejem mu, aby se mu s jeho žáky i námi kolegy dobře učilo :-)