Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Místní akční plán rozvoje vzdělávání

pozvanka_na_verejne_projednani.jpg

Vážení přátelé zvu Vás na veřejné projednání finální verze Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Děčín, které se koná 1. 11. 2017 od 16 hodin ve velkém sále Magistrátu Děčín. Místní akční plán vznikal po dva roky spoluprací mnoha subjektů na základě zjišťování skutečných potřeb pro vzdělávání na tomto území.

Pozvánka na výstavu

img_4459.jpg

Srdečně Vás zvu na výstavu žáků výtvarného oboru ZUŠ Česká Kamenice s názvem „Ptačí sněm“.Výstava tradičně probíhá v prostorách Městské knihovny v České Kamenici. Práce žáků byly inspirovány stejnojmennou knihou Petra Síse Ptačí sněm.Díla vznikala nejen na hodinách výtvarky, ale také na společném soustředění žáků tanečního a výtvarného oboru v Prysku.Na výstavě shlédnete práce těch nejmenších i nejstarších, můžete ohodnotit úroveň zvládnutí výtvarných technik, ale hlavně si všimněte nápaditosti, tvořivosti a zaujetí dětí pro tvorbu. Svými nápady mě vždy překvapí , jsou šikovní a hlavně pilní.

Vánoční koncert ZUŠ

12/12/2017 16:30
12/12/2017 18:00

Vernisáž výstavy fotografií Emílie Mrazíkové

22/11/2017 17:00
22/11/2017 18:00

Betlémy Vladimíra Cejnara na fotografiích Emílie Mrazíkové.

Skleněný slavíček

11/11/2017 14:00
11/11/2017 18:00

Tradiční pěvecká soutěž v Kamenickém Šenově.

Podzimní fantazie

23/10/2017 08:00
23/10/2017 20:00

Taneční přehlídka v Jablonci nad Nisou

Vernisáž výstavy Františka Hlavatého

16/10/2017 17:00
16/10/2017 18:00

Dům kultury Česká Kamenice

Třídní schůzka - Kamínek mladší

04/10/2017 15:15
04/10/2017 15:30

Třídní schůzka - Kamínek starší

04/10/2017 14:15
04/10/2017 14:30

ADAPTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÉHO SBORU NOTIČKY

Už se v podstatě stává tradicí, že během zářijového víkendu uspořádáme s kolegyní Aničkou Bartošovou adaptační soustředění pěveckého sboru Notičky s přespáním v ZUŠce. Důvod je prostý. Potřebujeme, aby se v novém školním roce děti opět daly dohromady a přijaly mezi sebe nové členy. Společně strávený čas a zážitky jsou tím nejlepším způsobem.