Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Organizace výuky od 11. května 2020

Vážení rodiče,
od 11. května lze podle rozhodnutí vlády zahájit individuální výuku na zuš. Do konce dubna bychom měli dostat podrobnější informace a instrukce od MŠMT, jakým způsobem zajistit bezpečnost žáků i učitelů a organizaci výuky.
Prostřednictvím třídních učitelů budete dotázáni, zda souhlasíte, aby Vaše dítě od 11. května opět začalo docházet do školy na individuální výuku. Odpověď zašlete, prosím, písemně, přímo na vedení školy ( reditelka@zusck.cz ) do čtvrtka 29. dubna.

Informace k úplatě za vzdělávání

Vážení rodiče, dle doporučení MŠMT se vzhledem k možnostem distanční výuky, které škola nabídla úplata za vzdělávání po dobu nouzového stavu nevrací. Nevrací se ani v případě, pokud nemáte technické prostředky pro vzdělávání on-line - PC, kvalitní připojení,...

Organizace výuky

Vážení rodiče, vzhledem ke zdravotní situaci v republice a dnešnímu nařízení vlády se od zítřejšího dne v ZUŠ nevyučuje. Pokud se Vaše dítě má zúčastnit soutěže krajského či celostátního charakteru, pravděpodobně budou také zrušeny. O aktuálním dění stran soutěží Vás budeme informovat. Nařízení platí do odvolání.
Eva Halířová, ředitelka ZUŠ

Výuka s odborníkem z praxe

img_0220.jpg

První týden v únoru jsme v naší ZUŠ přivítali vzácnou návštěvu, dipl. um. Renatu Fričovou která přijala pozvání jako Odborník z praxe v rámci programu OPVVV – Šablony II.
Je to výborná klavíristka, pedagožka, s osobitým přístupem k výuce i žákům. Pracovala s našimi klavíristy od malých, až po absolventy. Žáci si připravili repertoár, který přednesli a paní Fričová s nimi rozebrala každé místečko, fráze, technické problémy, cítění, zkrátka celou skladbu ze všech stran.

Jarní koncert

28/04/2020 16:30
28/04/2020 18:00

Karlovarský skřivánek 2020-celostátní kolo

24/03/2020 08:00
24/03/2020 15:00

Veselé vánoce

vánoce

Naše milé děti, rodiče a přátelé školy, přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku vykročte pravou nohou a s úsměvem. To Vám přejí Vaši "zušáci"

Škola získala dotaci

Škola získala dotaci pro projekt "Rozvoj vzdělávání v Základní umělecké škole Česká Kamenice"
 
OP - MŠMT - logo

Vystoupení sborů v DPS

18/12/2019 15:30
18/12/2019 16:30

Třídní přehrávky flétnové a klavírní třídy

17/12/2019 17:05
17/12/2019 18:00

Žáci Mgr. Jany Štrbové