Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Karlovarský skřivánek 2013

Vážení a milí, rok se s rokem sešel a již opět nastává doba kdy si „Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout“. Naši "skřivánci" jsou otužilí a zazpívají si již tento čtvrtek - 17.ledna se od 15. hodin koná školní kolo Karlovarského skřivánka, odkud postoupí vítězové do kola okresního, které se koná 30. ledna v Novém Boru. Přejme jim pevné zdraví a čístý hlas !

Třídní přehrávky-Halířová

11/02/2013 16:00
11/02/2013 17:00

Třídní přehrávky-Cmuntová,Fesjuk

07/02/2013 16:00
07/02/2013 17:00

Třídní přehrávky-Králová, Šnajberková

05/02/2013 16:00
05/02/2013 17:00

Třídní přehrávky-Balejová, Kohlová

04/02/2013 16:00
04/02/2013 17:00

Třídní přehrávky-Kaulfers

10/01/2013 16:00
10/01/2013 17:00

Třídní přehrávky

Vážení, rodiče, srdečně Vás zveme na třídní přehrávky, které se budou konat ve dnech:
10.1.2013 od 16.00 hudební salonek ZUŠ třída p. Kaulferse (kytary)
4.2.2013 třída p. Balejové a Kohlové (housle, flétny)
5.2. velká sál DK třída p. Králové a Šnajberkové(klavír,EKN,zpěv)
7.2. hudební salonek ZUŠ třída p. Cmuntové a Fesjuka (zpěv, flétny)
11.2. třída p. Halířové (klavír, EKN)

PF 2013

Vážení přátelé,
děkujeme Vám za podporu v uplynulém roce a těšíme se na další spolupráci v roce 2013. Přejeme nám všem nejen zdraví a štěstí, ale také pozitivní mysl plnou úžasných nápadů a hlavně lásku,se kterou budeme společně vést naše děti.
Eva Halířová a kolektiv zaměstnanců ZUŠ Česká Kamenice

Vystoupení v Domově pro seniory

06/12/2012 14:00
06/12/2012 15:00

Koncert ženského pěveckého sboru

18/12/2012 17:00
18/12/2012 17:00

Spoluúčinkují žáci ZUŠ.