Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Jarní koncert ZUŠ

m_p4230044.jpg
21/05/2013 16:30
21/05/2013 17:45

Generálka na Jarní koncert

20/05/2013 15:00
20/05/2013 17:00

Vystoupení hudebně-pohybové přípravky

14/05/2013 16:00
14/05/2013 17:30

Českolipská pěnice

03/05/2013 10:00
03/05/2013 13:00

Pěvecká soutěž.

Finále - Budeme si zpívat

16/05/2013 17:00

Semifinále - Budeme si zpívat

24/04/2013 16:00

Karlovarský skřivánek 2013

tereza_matiaskova.jpg

Zpěváci ze ZUŠ Česká Kamenice letos uspěli v celostátním kole díky Tereze Matiáškové.
Ve dnech 18.3. a 20.3. jsme se zúčastnili celostátního kola Karlovarského skřivánka 2013. V pondělí 18.3. soutěžili z mé třídy v kategorii A2 (6-11let)Kateřina Medřická a Jakub Pacovský , ze třídy Mgr. P. Králové postoupila z krajského kola Tereza Matiášková. V kategorii C (12-15let) postoupili z krajského kola Jan Doubrava, Adéla Hladká a Jan Rouč.

Karlovarský skřivánek - celostátní kolo 2013

karlovarsky_skrivanek_logo.jpg
20/03/2013 09:00

Jedeme zpívat do Karlových Varů, tentokrát starší kategorie-Jan Doubrava, Adéla Hladká a Jan Rouč. Držte všem palce!

Karlovarský skřivánek - celostátní kolo 2013

karlovarsky_skrivanek_logo.jpg
18/03/2013 06:00

Jedeme zpívat do Karlových Varů. Dnes soutěží Tereza Matiášková, Kateřina Medřická a Jakub Pacovský.