Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


1. konference ZUŠ Ústeckého kraje

m_img_6240.jpg

V pátek 11. října se konal v Severočeském divadle v Ústí nad Labem 1. Festival základních uměleckých škol Ústeckého kraje. V dopoledních hodinách proběhla konference učitelů ZUŠ v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pracovníků DDM a ZUŠ Ústeckého kraje. Zajímavá témata se týkala postavení tanečního oboru v uměleckém vzdělávání, smyslem a organizací uměleckých soutěží, inspekční činnosti, atd.

Vernisáž výstavy "Umělci Prysku"

m_umelci_prysku_-_barbora_divisova.jpg

V pátek 4.10.2013 se uskutečnila vernisáž putovní výstavy "Umělci Prysku“, která proběhne od 4.10.2013 do 25.10.2013 v prostorách Galerie Města Česká Kamenice. Pilotní projekt "Umělci Prysku", který vznikl pod záštitou obce Prysk, je putovní výstavou obrazů, fotografií, řemeslných výrobků a jiných uměleckých předmětů po galeriích a výstavních síních okolních měst. Kromě profesionálních a zkušených umělců dává prostor i začínajícím výtvarníkům, drobným řemeslníkům i občanům Prysku, kteří tvoří originální výrobky. Výstava připomíná i díla umělců, kteří dříve v obci žili a tvořili.

Svět pohádek a filmu

m_vernisaz_1.jpg

Dne 1.10.v 17.hod. se v České Kamenici uskutečnila vernisáž výstavy žáků Základní umělecké školy Česká Kamenice „Svět pohádek a filmu“.Začala trochu netradičně, v prostorách školy, malým koncertem učitelů a nejstarších žáků.Své hudební umění předvedli pan učitel J.Kauflers a pan učitel A.Fesjuk,dále zde zazpívala dipl.um.Z.Cmuntová a její žákyně A.Hladká, na klavír zahrála ředitelka školy E.Halířová s Mgr.B.Šnajberkovou.

Vítáme nového pana učitele

Od 9. října v naší škole působí nový pan učitel hry na klavír Mgr. Vladimír Heuler z Hradce Králové. Vítáme nvovou posilu a přejem mu, aby se mu s jeho žáky i námi kolegy dobře učilo :-)

Konference základních uměleckých škol

Zveme Vás srdečně na odpolední program prvního festivalu základních uměleckých škol Ústeckého kraje, který se koná dne 11. října v Ústí nad Labem. Odpolední program v divadle začívá vernisáží výstavy prací, které v loňském roce získaly ocenění na celostátní nebo mezinárodní úrpvni a pokračuje slavnostním koncertem loňských laureátů soutěží tentokrát hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Zde bude naši školu reprezentovat Tereza Matiášková, která získala ocenění v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek.

Svět pohádek a filmů

01/10/2013 17:00

Vernisáž výstavy VO - vernisáž bude zahájena koncertem učitelů a žáků v hudebním salonku ZUŠ. Po hudebním úvodu se přesuneme do městské knihovny.

Vítáme Vás v novém školním roce 2013/2014

Milí rodiče a milí žáci,
prázdniny uběhly jako voda,všichni jsme se rovnýma nohama vrhli do práce a dnes nám připadá, jako kdyby žádné prázdniny nebyly :-( Naplno probíhá již výuka pěveckých sborů Kamínek a Notičky, hudebně-pohybové výuky a instrumentálních souborů. Čeká nás také první vystoupení - učitelů i žáků na vernisáži výstavy výtvarného oboru.
Doufám, že celý školní rok proběhne pohodově, ale s hudbou a výtvarným uměním to snad ani jinak nejde.
Těšíme se také, že se opět budeme s Vámi setkávat na výstavách, koncertech a ostatních akcích.

Městské slavnosti v České Lípě

290620132690.jpg

V sobotu 29. června se v rámci městských slavností konalo vystoupení mladých zpěváků,kteří se umístili na medailových místech v soutěži vypsané ZUŠ Česká Lípa - Českolipské pěnici. Z našich oceněných v amfiteátru klášterní zahrady zazpívala Kateřina Medřická. Děkujeme za reprezentaci školy v první prázdninový den :-)

Nejlepší žák školního roku 2012-2013

250620132674.jpg

V letošním školním roce ocenění získali tito žáci:
Doubrava Jan - sólový zpěv, Hladká Adéla - sólový zpěv, Hofmannová Nikola - kytara, Matiášková Tereza - sólový zpěv, Medřická Kateřina - sólový zpěv, Pacovský Jakub - sólový zpěv, Rouč Jan - sólový zpěv

Žáci přijatí do prvních ročníků

1-2013-bb Zobcová flétna
2-2013-ag Klavír
3-2013-pg Klavír
4-2013-am zobcová flétna
5-2013-vt Zobcová flétna
6-2013-mh Zobcová flétna
7-2013-mv Zobcová flétna
8-2013-ak Zobcová flétna 2. ročník
9-2013-nb EKN
10-2013-tz Zobcová flétna
11-2013-pv EKN
12-2013-tv Zobcová flétna
13-2013-tf sólový zpěv
14-2013-dč EKN
15-2013-ta EKN
16-2013-fv klavír
17-2013-ks Klavír, sólový zpěv
18-2013-em sólový zpěv
19-2013-tk sólový zpěv, flétna
20-2013-ak sólový zpěv
21-2013-oš Flétna
22-2013-mm sólový zpěv
23-2013-sv kytara (I.)
24-2013-jk sólový zpěv (I.)