Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Začíná nový školní rok

Vážení rodiče, milé děti,
doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli, načerpali novou sílu a hlavně inspiraci pro naši další společnou práci.
Letošní školní rok je pro Vás i nás přelomový, neboť noví žáci se již budou vdělávat podle školního vzdělávacího programu, který jsme vytvářeli po celý loňský rok.

Rozvrh kolektivní výuky

Úterý
13.45 – 15.15 PHPV – první třídy

Středa 13.00 – 13.45 HN 2.ročník
13.50 – 14.35 HN 3.ročník
14.40 – 15.25HN 4.ročník nebo „Zušáci“
Čtvrtek
13.30 – 14.15 HN 1.ročník
14.30 – 16.00 Notičky
14.30 – 15.15 flétnový soubor

První školní den

03/09/2012 08:00
03/09/2012 16:00

Zápis žáků, tvorba rozvrhů.

Krásné prázdniny!

Milí žáci, vážení rodiče, naši příznivci,
děkujeme Vám za vaši podporu a krásné chvíle strávené s Vámi během školního roku a přejeme Vám krásné prázdniny, během kterých jistě načerpáte nové síly a nápady do další společné práce.
Kolektiv zaměstnanců ZUŠ

Výtvarné soustředění - Candy bag

Po dvě soboty - 9. a 16. června tvořili žáci výtvarného oboru se svými maminkami, tetami a známými Candy bags - původně kabelky z papírků od bonbónů. Naše ženy a děvčata využily však různobarevných stránek starých časopisů a lepily a skládaly. Krásné, pestrobarevné a hlavně originální kabely a taštičky, které si vyrobily, užijí určitě celé nastávající léto.
fotogalerie

Festiválek na Belvederu

24/06/2012 16:30

V neděli 24. června vystoupili na hudebně-divadelním festiválku na Labské stráni naši žáci - Adam Sedláček a Jakub Dřevojan. Tito dva flétnisté "zbyli" ze sedmičleného souboru zobcových fléten, původně avizovaného na plakátech. Nicméně se nazalekli a v pohodové atmosféře, a za celkem hezkého počasí, svým vystoupením obohatili krásný program pod širým nebem. Jim,paní učitelce Mgr. Martině Kohlové i rodičům, kteří je doprovázeli, patří veliký dík.
Foto zde

Výsledky přijímacích zkoušek konaných ve dnech 4. - 8.6.2012

Pro školní rok 2012/13 byli do prvního ročníku I. stupně a přípravného ročníku II. stupně přijati tito žáci:
Studijní zaměření : hra na housle - 1-200542tk
Studijní zaměření : hra na zobcovou flétnu - 2-200594sh
5- 2005194bb
6-200561fv
Studijní zaměření : hra na kytaru - 9-2002294ah
Studijní zaměření : hra na klavír - 4-2001124jr
12- 200265ez
Studijní zaměření : sborový zpěv - 7-20022310av
8-200561ov
Studijní zaměření : sólový zpěv - 11 – 200586jš
3-1995143jk

Pozvánka na Belveder

zveme Vás srdečně na Divadelní-hudební festiválek na Belvederu (Labská Stráň), který se koná v neděli 24. června. V programu budou účinkovat žáci flétnové třídy Mgr. Martiny Kohlové.

Zpívání na schodech

V sobotu 26. května 2012 se v Domě kultury v České Kamenici konala přehlídka pěveckých sborů dětí a dospělých z České Kamenice, Kytlice a Děčína s názvem ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH (původní záměr totiž byl, aby se akce uskutečnila na zámeckých schodech, ale byl nakonec vzhledem k technickým podmínkám shledán nevhodným). Akci pořádal Ženský pěvecký sbor z České Kamenice a během pestrého pěveckého programu vystoupil hned třikrát (v úvodu, v bloku lidových písní a Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka a v bloku písní populárních a spirituálů).