Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Vítání jara v ZUŠ - Den otevřených dveří

07.jpg
23/03/2013 09:00
23/03/2013 13:00

Zveme Vás srdečně na Den otevřených dveří pro děti a rodiče v Základní umělecké škole.
Program: 9.00 - 11.30 ukázka práce pěveckého sboru Notičky,sólového zpěvu a výuky ve vybraných třídách
Souběžně budou probíhat v prostorách školy výtvarné dílny. Můžete se zapojit do soutěže "O nejhezčí kraslici".
12.00 - 13.00 sólová vystoupení žáků a vyhlášení výsledků soutěže
V učebně VO budete moci shlédnout prezentaci vytvořenou z fotografií výtvarných prací a fotografií z akcí hudebního oboru.
Samozřejmě si můžete přijít školu jen prohlédnout, provázet Vás budou naši žáci.

Jarní prázdniny Kamenický Šenov

04/03/2013 07:00
08/03/2013 19:00

Žáci z Kamenického Šenova mají výuku v České Kamenici.

Jarní prázdniny Česká Kamenice

18/02/2013 07:00
21/02/2013 18:00

Žáci v Kamenickém Šenově tento týden výuku také nemají.

Děčínský skřivánek

06/02/2013 08:30
06/02/2013 13:00

Okresní kolo pěvecké soutěže. Všem soutěžícím, kteří postoupili ze školního kola přejeme hodně štěstí.

Valentýnské vystoupení v Domově pro seniory

imagescard6flo.jpg
12/02/2013 14:00
12/02/2013 15:00

Vysvědčení

31/01/2013 12:00
31/01/2013 17:00

Karlovarský skřivánek 2013

Vážení a milí, rok se s rokem sešel a již opět nastává doba kdy si „Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout“. Naši "skřivánci" jsou otužilí a zazpívají si již tento čtvrtek - 17.ledna se od 15. hodin koná školní kolo Karlovarského skřivánka, odkud postoupí vítězové do kola okresního, které se koná 30. ledna v Novém Boru. Přejme jim pevné zdraví a čístý hlas !

Třídní přehrávky-Halířová

11/02/2013 16:00
11/02/2013 17:00

Třídní přehrávky-Cmuntová,Fesjuk

07/02/2013 16:00
07/02/2013 17:00

Třídní přehrávky-Králová, Šnajberková

05/02/2013 16:00
05/02/2013 17:00