Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Vítání jara

P1060322.JPG

Dne 31.3. proběhl v Základní umělecké škole Den otevřených dveří s názvem Vítání jara.Venku sice pršelo,fičelo a bylo nevlídno,ale u nás vládla jarní atmosféra.Žáci školy provedli rodiče a děti budovou školy a poté se mohli zapojit do hudebních či výtvarných dílen.

Jarní vystoupení hudebně-pohybové přípravky

imagesCAZM82I2.jpg

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé,
zveme Vás na jarní vystoupení našich nejmenších, které se koná 24.4.2012 od 16.00 hodin na velkém sále domu kultury v České Kamenici. V programu uvidíte a uslyšíte hrát děti na různé hudební nástroje, zpívat a tancovat.
Přijďte si s námi posedět, přivítat jaro a užít si příjemné odpoledne.

Přijímací a postupové zkoušky

08/06/2012 12:00
08/06/2012 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

07/06/2012 12:00
07/06/2012 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

06/06/2012 12:00
06/06/2012 16:00

Příjímací a postupové zkoušky

05/06/2012 12:00
05/06/2012 16:00

Přijímací zkoušky do ZUŠ

Vážení rodiče,
přijímací zkoušky do prvních ročníků prvního stupně se konají v týdnu od 4. do 8. června ( viz kalendář akcí .
Nejnižší věková hranice je dovršených 7 let.
Přihlášky si můžete již nyní vyzvednout v kanceláři školy.

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2012 - celostátní kolo

kopie z K.Vary 003.JPG

HURÁ! Máme zpěvačku na stupních vítězů! 3.místo celostátního kola Karlovarského skřivánka získala Kateřina Medřická! JÍ PATŘÍ VELKÁ GRATULACE !!!

ŽÁCI PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ ZABODOVALI

Můžeme poblahopřát všem třem soutěžícím, kteří 15.března podali skvělé pěvecké výkony mezi již těmi nejlepšími malými zpěváčky z celého Ústeckého kraje! V Národní soutěži ZUŠ se nejlépe dařilo Janu Roučovi, který získal největší počet bodů a obsadil ve II.kategorii 1.místo! Kateřina Medřická a Jakub Pacovský získali skvělá 2.místa. Poděkování patří též Mgr.Blance Šnajberkové, která žáky doprovázela na klavír.
Zdeňka Cmuntová dipl.um.