Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Třídní přehrávky-Balejová, Kohlová

04/02/2013 16:00
04/02/2013 17:00

Třídní přehrávky-Kaulfers

10/01/2013 16:00
10/01/2013 17:00

Třídní přehrávky

Vážení, rodiče, srdečně Vás zveme na třídní přehrávky, které se budou konat ve dnech:
10.1.2013 od 16.00 hudební salonek ZUŠ třída p. Kaulferse (kytary)
4.2.2013 třída p. Balejové a Kohlové (housle, flétny)
5.2. velká sál DK třída p. Králové a Šnajberkové(klavír,EKN,zpěv)
7.2. hudební salonek ZUŠ třída p. Cmuntové a Fesjuka (zpěv, flétny)
11.2. třída p. Halířové (klavír, EKN)

PF 2013

Vážení přátelé,
děkujeme Vám za podporu v uplynulém roce a těšíme se na další spolupráci v roce 2013. Přejeme nám všem nejen zdraví a štěstí, ale také pozitivní mysl plnou úžasných nápadů a hlavně lásku,se kterou budeme společně vést naše děti.
Eva Halířová a kolektiv zaměstnanců ZUŠ Česká Kamenice

Vystoupení v Domově pro seniory

06/12/2012 14:00
06/12/2012 15:00

Koncert ženského pěveckého sboru

18/12/2012 17:00
18/12/2012 17:00

Spoluúčinkují žáci ZUŠ.

Vánoční koncert žáků ZUŠ

11/12/2012 16:30
11/12/2012 17:30

Skleněná noc

30/11/2012 18:00
30/11/2012 23:59

Rozsvěcení vánočního stromu

02/12/2012 17:00
02/12/2012 18:00

Naši žáci vystupují u stromečku, výtvarný pro Vás vyrobil drobné upomínkové předměty a dárečky.

Vystoupení hudebně-pohybové přípravky

27/11/2012 16:00
27/11/2012 17:00