Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Sobotní soustředění

V sobotu 17.11. se v Základní umělecké škole v České Kamenici uskutečnilo soustředění žáků hudebního a výtvarného oboru.
Malí hudebníci pilně nacvičovali a secvičovali skladby a písně na vánoční koncert. Během celého dopoledne však zbyl čas i na různé hry. Ti, kteří zároveň navštěvují i výtvarný obor o nic nepřišli – stihli obojí, neboť se vyrábělo i po dobrém obědě ve Starém klubu,kam se všichni moc těšili a tradiční zdravotní procházce okolo domova pro seniory.

Interaktivní výuka hudební nauky

m_interaktivka_2.jpg

Již první den nového školního roku na naše žáky čekalo ve třídě hudební nauky překvapení. Pořídili jsme za finanční pomoci Nadace PRECIOSA interaktivní tabuli, abychom zpestřili dětem výuku hudební nauky. Umožní jim nejen procvičování probírané látky, ale i její výklad s výukovými materiály vytvářenými našimi učitelkami Mgr. Martinou Kohlovou a Mgr. Blankou Šnajberkovou. Tabule bude využívána i jako projekční „plátno“ , které zpřístupní žákům výkony vrcholných umělců jak sólových, tak známých orchestrů a skupin populární hudby. Přeji vyučujícím i žákům hodně zábavy a poučení.

Výtvarničení v Domově pro seniory

m_take_ke_clanku_1.jpg

Žáci z výtvarného oboru společně s babičkami vyráběli panáčky pro radost z vlny a drátku.Navzájem si pomáhali a i když prvňáčkům a babičkám mnohdy omotávání drátku působilo problémy, nakonec vznikly velmi pěkné výrobky, kterými se mohli všichni chlubit.
Společná setkávání se nám velmi líbí a budeme se těšit na další
Mgr. Šárka Blažejovská

Den se seniory

m_ke_clanku_2.jpg
22/10/2012 09:48

Velmi děkujeme za pozvání do Domova důchodců, kde jsme s našimi zpěváčky prožili krásné slunečné odpoledne. Babičkám a dědečkům jsme na zahradě zazpívali pár písniček a pak jsme si s nimi soutěžili v připraveném programu. Zkusili jsme si hod ponožkami na cíl, shazování plechovek i jízdu na invalidních vozících, a zjistili, že to vůbec není jednoduché. Děkujeme i za výborné občerstvení. Společné setkání se nám líbilo a budeme se těšit na další, abychom mohli udělat radost našim starším spoluobčanům, kteří už se jen tak mezi nás nedostanou.

Petice na internetu

Vážení rodiče zde máte možnost se podepsat do Petice proti rušení praktických škol.

Vernisáž výstavy výtvarného oboru

27/09/2012 17:00

Výtvarný obor vystavuje práce školního roku 2001/12. Vernisáž bude zahájena v hudebním salonku ZUŠ koncertem učitelů, poté bude pokračovat v Městské knihovně.

Začíná nový školní rok

Vážení rodiče, milé děti,
doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli, načerpali novou sílu a hlavně inspiraci pro naši další společnou práci.
Letošní školní rok je pro Vás i nás přelomový, neboť noví žáci se již budou vdělávat podle školního vzdělávacího programu, který jsme vytvářeli po celý loňský rok.

Rozvrh kolektivní výuky

Úterý
13.45 – 15.15 PHPV – první třídy

Středa 13.00 – 13.45 HN 2.ročník
13.50 – 14.35 HN 3.ročník
14.40 – 15.25HN 4.ročník nebo „Zušáci“
Čtvrtek
13.30 – 14.15 HN 1.ročník
14.30 – 16.00 Notičky
14.30 – 15.15 flétnový soubor

První školní den

03/09/2012 08:00
03/09/2012 16:00

Zápis žáků, tvorba rozvrhů.

Krásné prázdniny!

Milí žáci, vážení rodiče, naši příznivci,
děkujeme Vám za vaši podporu a krásné chvíle strávené s Vámi během školního roku a přejeme Vám krásné prázdniny, během kterých jistě načerpáte nové síly a nápady do další společné práce.
Kolektiv zaměstnanců ZUŠ