Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Výtvarné soustředění - Candy bag

Po dvě soboty - 9. a 16. června tvořili žáci výtvarného oboru se svými maminkami, tetami a známými Candy bags - původně kabelky z papírků od bonbónů. Naše ženy a děvčata využily však různobarevných stránek starých časopisů a lepily a skládaly. Krásné, pestrobarevné a hlavně originální kabely a taštičky, které si vyrobily, užijí určitě celé nastávající léto.
fotogalerie

Festiválek na Belvederu

24/06/2012 16:30

V neděli 24. června vystoupili na hudebně-divadelním festiválku na Labské stráni naši žáci - Adam Sedláček a Jakub Dřevojan. Tito dva flétnisté "zbyli" ze sedmičleného souboru zobcových fléten, původně avizovaného na plakátech. Nicméně se nazalekli a v pohodové atmosféře, a za celkem hezkého počasí, svým vystoupením obohatili krásný program pod širým nebem. Jim,paní učitelce Mgr. Martině Kohlové i rodičům, kteří je doprovázeli, patří veliký dík.
Foto zde

Výsledky přijímacích zkoušek konaných ve dnech 4. - 8.6.2012

Pro školní rok 2012/13 byli do prvního ročníku I. stupně a přípravného ročníku II. stupně přijati tito žáci:
Studijní zaměření : hra na housle - 1-200542tk
Studijní zaměření : hra na zobcovou flétnu - 2-200594sh
5- 2005194bb
6-200561fv
Studijní zaměření : hra na kytaru - 9-2002294ah
Studijní zaměření : hra na klavír - 4-2001124jr
12- 200265ez
Studijní zaměření : sborový zpěv - 7-20022310av
8-200561ov
Studijní zaměření : sólový zpěv - 11 – 200586jš
3-1995143jk

Pozvánka na Belveder

zveme Vás srdečně na Divadelní-hudební festiválek na Belvederu (Labská Stráň), který se koná v neděli 24. června. V programu budou účinkovat žáci flétnové třídy Mgr. Martiny Kohlové.

Zpívání na schodech

V sobotu 26. května 2012 se v Domě kultury v České Kamenici konala přehlídka pěveckých sborů dětí a dospělých z České Kamenice, Kytlice a Děčína s názvem ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH (původní záměr totiž byl, aby se akce uskutečnila na zámeckých schodech, ale byl nakonec vzhledem k technickým podmínkám shledán nevhodným). Akci pořádal Ženský pěvecký sbor z České Kamenice a během pestrého pěveckého programu vystoupil hned třikrát (v úvodu, v bloku lidových písní a Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka a v bloku písní populárních a spirituálů).

Studijní zaměření ve školním roce 2012/13

Základní umělecká škola Česká Kamenice přijímá pro školní rok 2012/2013 žáky do těchto oborů a studijních zaměření:
Hudební obor :
Přípravné studium (pro děti 5 a 6leté)
Studijní zaměření – hudebně-pohybová výchova
Vyučovací předmět: hudebně-pohybová výchova
Studijní zaměření – přípravný sborový zpěv
Vyučovací předmět: přípravný sborový zpěv
Studijní zamření – přípravná hra na nástroj, přípravný sólový zpěv
Vyučovací předmět dle výběru studijního zaměření níže
Vyučovací předmět: Skupinová interpretace a tvorba
Hudební obor:
Studijní zaměření - Hra na klavír

Školní vzdělávací program

Vážení rodiče, jistě jste již na třídní schůzce či informací přímo od vyučujících zjistili, že naši školu čekají od nového školního roku velké změny.
Během loňského i letošního roku učitelé pracovali na novém školním vzdělávacím programu, ve který vkládáme velké naděje. Nový školní vzdělávací program (ŠVP)se týká obou oborů, výtvarného i hudebního.V hudebním oboru klade větší důraz na kolektivní výuku v hudebním oboru, ale hlavně vychází z podmínek a možností školy, respektuje místní specifika a úlohu naší školy v městě a okolí.

Požadavky k talentové zkoušce

Talentové zkoušky se konají v týdnu od 4. do 8. června v čase uvedeném v kalendáři akcí.
Talentová zkouška zahrnuje přezkoušení hudebního sluchu a rytmu.
Dítě zazpívá jednu píseň, zopakuje zahraný tón,tleskáním zopakuje jednoduchý rytmický motivek.
Týká se dětí sedmiletých, bez rozdílu, zda absolvovaly přípravnou hudebně-pohybovou výchovu nebo přípravný pěvecký sbor, nebo dosud nenavštěvovaly naši školu vůbec.
Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny na nástěnce školy a na webových stránkách školy. Nebudou uvedena jména, ale kód, který obdržíte při podání přihlášky.

Výuka v dubnu a květnu

V pondělí dne 30. dubna a 7. května u nás probíhá výuka normálně podle rozvrhu. Na základních školách v České Kamenici a Kamenickém Šenově mají ředitelské volno.