Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Studijní zaměření ve školním roce 2012/13

Základní umělecká škola Česká Kamenice přijímá pro školní rok 2012/2013 žáky do těchto oborů a studijních zaměření:
Hudební obor :
Přípravné studium (pro děti 5 a 6leté)
Studijní zaměření – hudebně-pohybová výchova
Vyučovací předmět: hudebně-pohybová výchova
Studijní zaměření – přípravný sborový zpěv
Vyučovací předmět: přípravný sborový zpěv
Studijní zamření – přípravná hra na nástroj, přípravný sólový zpěv
Vyučovací předmět dle výběru studijního zaměření níže
Vyučovací předmět: Skupinová interpretace a tvorba
Hudební obor:
Studijní zaměření - Hra na klavír

Školní vzdělávací program

Vážení rodiče, jistě jste již na třídní schůzce či informací přímo od vyučujících zjistili, že naši školu čekají od nového školního roku velké změny.
Během loňského i letošního roku učitelé pracovali na novém školním vzdělávacím programu, ve který vkládáme velké naděje. Nový školní vzdělávací program (ŠVP)se týká obou oborů, výtvarného i hudebního.V hudebním oboru klade větší důraz na kolektivní výuku v hudebním oboru, ale hlavně vychází z podmínek a možností školy, respektuje místní specifika a úlohu naší školy v městě a okolí.

Požadavky k talentové zkoušce

Talentové zkoušky se konají v týdnu od 4. do 8. června v čase uvedeném v kalendáři akcí.
Talentová zkouška zahrnuje přezkoušení hudebního sluchu a rytmu.
Dítě zazpívá jednu píseň, zopakuje zahraný tón,tleskáním zopakuje jednoduchý rytmický motivek.
Týká se dětí sedmiletých, bez rozdílu, zda absolvovaly přípravnou hudebně-pohybovou výchovu nebo přípravný pěvecký sbor, nebo dosud nenavštěvovaly naši školu vůbec.
Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny na nástěnce školy a na webových stránkách školy. Nebudou uvedena jména, ale kód, který obdržíte při podání přihlášky.

Výuka v dubnu a květnu

V pondělí dne 30. dubna a 7. května u nás probíhá výuka normálně podle rozvrhu. Na základních školách v České Kamenici a Kamenickém Šenově mají ředitelské volno.

Českokamenicko očima mladého výtvarníka 2017

Vyhlašuje

12.ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací
Českokamenicko očima mladého výtvarníka
Soutěžní téma pro rok 2020

„Česká Kamenice v době svého vzniku“
Výběr z těchto podtémat :
1. Stránka z nejstarší knihy České Kamenice ( ilustrace – zasedání rady, stavba chrámu, řemeslníci při práci, vaření piva; Madona; Iniciála)
2. Středověké platidlo ( zvětšenina, rub a líc)
3. Mapa (plán) města

Výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, kombinace technik, koláž
Formát : A3 - A1

Soutěž je určena pro žáky MŠ,ZŠ,Spec.ZŠ,ZUŠ a gymnázia.

Vítání jara

P1060322.JPG

Dne 31.3. proběhl v Základní umělecké škole Den otevřených dveří s názvem Vítání jara.Venku sice pršelo,fičelo a bylo nevlídno,ale u nás vládla jarní atmosféra.Žáci školy provedli rodiče a děti budovou školy a poté se mohli zapojit do hudebních či výtvarných dílen.

Jarní vystoupení hudebně-pohybové přípravky

imagesCAZM82I2.jpg

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé,
zveme Vás na jarní vystoupení našich nejmenších, které se koná 24.4.2012 od 16.00 hodin na velkém sále domu kultury v České Kamenici. V programu uvidíte a uslyšíte hrát děti na různé hudební nástroje, zpívat a tancovat.
Přijďte si s námi posedět, přivítat jaro a užít si příjemné odpoledne.

Přijímací a postupové zkoušky

08/06/2012 12:00
08/06/2012 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

07/06/2012 12:00
07/06/2012 16:00