Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Adventní koncert

15/12/2019 15:00
15/12/2019 16:00

Koncert žáků ZUŠ v kostele sv. Jakuba Většího

Třídní přehrávky žáků houslové třídy

10/12/2019 16:00
10/12/2019 17:00

Žáci p. učitelky Anny Bartošové.

Vánoční koncert žáků ZUŠ

03/12/2019 16:30
03/12/2019 16:30

Dům kultury Česká Kamenice

Když havranům mrznou nohy

01/12/2019 18:00
01/12/2019 19:30

Koncert pěveckých sborů v Děčíně na zámku.

Rozsvěcení vánočního stromu

30/11/2019 15:00
30/11/2019 17:00

Výstava VO

m_vystava.jpg
15/10/2019 17:00
15/10/2019 18:00

Výstava prací VO s učitelským koncertem

Dodatečné přijímací zkoušky

05/09/2019 13:00
05/09/2019 16:00

Kolektivní výuka

Vážení rodiče, pro letošní i příští školní rok nejsou možné přesuny v kolektivní výuce hudebního oboru z důvodů naplnění kapacit jednotlivých skupin. Umístěni budou pouze noví žáci.

Dodatečné přijímací zkoušky

Dodatečné přijímací zkoušky do výtvarného a tanečního oboru se konají dne 5. září od 13.00 do 16.00 hodin. Stále se také můžete hlásit do studijního zaměření Sólový zpěv. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Bc. René Habich

Hudbě se věnuje od druhé třídy, což je již nějakých 35 let, působil v několika kapelách, orchestrech, jazz bandu, jako muzikoterapeut.
Již přes pět roků vede Hudební akademii Šluknovska, kde učí dechové nástroje, klávesové nástroje, kytaru, baskytaru, dále vede Jazz band Erwina Schrödingera, pěvecký sbor Sedmihlásek z výběžku. S jazz bandem se umístili na 2. místě na Dětské Portě a v soutěži Folky Tonk, a 1. místo na mezinárodní soutěži Bohemia arabesque... na dětské portě také získali ocenění za nejlepší instrumentální výkon.