Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Ředitelské volno

podzim.png
29/09/2017 00:01
29/09/2017 23:59

Vážení rodiče a mílí žáci, v pátek 29. září 2017 je ředitelské volno. Užijte si krásný podzimní prodloužený víkend. Těšíme se na vás opět v pondělí 2. října.

Začátek školního roku

Vážení rodiče,milí žáci,
začínáme v pondělí 4. září. Dostavte se k domluvám rozvrhu v době od 8.00 - 16.00. Těšíme se na vás !

Výsledky přijímacích zkoušek

Ke studiu ve školním roce 2017/2018 byli přijati tito žáci:
Hra na housle : 1-2017-jb
33 - 2017 -msv
37 - 2017 - vd

Pěvecký sbor : 23-2017-tn

Hra na klavír : 2-2017-mm
13-2017-es
17-2017-nh
19-2017-js
21-2017-ts
24-2017-lb
28-2017-sk
30-2017-ap
31-2017-eb
34-2017-em
36-2017-kk

Hra na keyboard : 6-2017-td
11-2017-kk
29-2017-nb

pčijímací a postupové zkoušky

16/06/2017 12:00
16/06/2017 16:00

přijímací a postupové zkoušky

15/06/2017 12:00
15/06/2017 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

14/06/2017 12:00
14/06/2017 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

13/06/2017 12:00
13/06/2017 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

12/06/2017 12:00
12/06/2017 16:00

Změna termínu přijímacích a postupových zkoušek !!!!!!!

vykricnik_nahled.jpg

Vážení rodiče, milí žáci, z provozních důvodů se přijímací a postupové zkoušky budou konat o týden déle, tedy od 12. června do 16. června 2017. Děkuji za pochopení, Eva Halířová ředitelka školy