Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Přijímací a postupové zkoušky

06/06/2012 12:00
06/06/2012 16:00

Příjímací a postupové zkoušky

05/06/2012 12:00
05/06/2012 16:00

Přijímací zkoušky do ZUŠ

Vážení rodiče,
přijímací zkoušky do prvních ročníků prvního stupně se konají v týdnu od 4. do 8. června ( viz kalendář akcí .
Nejnižší věková hranice je dovršených 7 let.
Přihlášky si můžete již nyní vyzvednout v kanceláři školy.

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2012 - celostátní kolo

kopie z K.Vary 003.JPG

HURÁ! Máme zpěvačku na stupních vítězů! 3.místo celostátního kola Karlovarského skřivánka získala Kateřina Medřická! JÍ PATŘÍ VELKÁ GRATULACE !!!

ŽÁCI PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ ZABODOVALI

Můžeme poblahopřát všem třem soutěžícím, kteří 15.března podali skvělé pěvecké výkony mezi již těmi nejlepšími malými zpěváčky z celého Ústeckého kraje! V Národní soutěži ZUŠ se nejlépe dařilo Janu Roučovi, který získal největší počet bodů a obsadil ve II.kategorii 1.místo! Kateřina Medřická a Jakub Pacovský získali skvělá 2.místa. Poděkování patří též Mgr.Blance Šnajberkové, která žáky doprovázela na klavír.
Zdeňka Cmuntová dipl.um.

NÁRODNÍ SOUTĚŽ ZUŠ

zus soutez Varnsd.7.jpg

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ začalo hodinovým čekáním na zpožděný autobus do Varnsdorfu. Paní Baštová v cest. kanceláři Rokoko nám poskytla zázemí, aby zpěváčci nenastydli, za to jí patří naše poděkování!

Pozvánka

_JRK002206 10x13.jpg

Srdečně zveme na výstavu Michaely Markové a Anety Markové - žákyň výtvarného oddělení ZUŠ,která proběhne 3.4-11.5. v prostorách Městské knihovny v České Kamenici

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v Rumburku

28. února se v Rumburku konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje. Zahrát na zobcové flétny a zároveň reprezentovat naše město do Rumburka jely Petra Charamzová a Kateřina Medřická. V útulném sále ZUŠ se kromě odborné poroty sešli milovníci hudby a rodiče účinkujících. Nechyběli i učitelé místní hudební školy, kteří se o nás starali. Celkově byla povznesená nálada.

Přijímací, postupové a závěrečné zkoušky HO

04/06/2012 12:00
04/06/2012 16:00

Dětský den v parku

02/07/2012 09:00