Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Přijímací, postupové a závěrečné zkoušky HO

04/06/2012 12:00
04/06/2012 16:00

Dětský den v parku

02/07/2012 09:00

Dopoledne pro předškoláky

30/05/2012 08:00
31/05/2012 12:00

Zpívání na schodech

26/05/2012 15:00

Zúčastní se všechny naše školní sbory.

Jarní koncert ZUŠ

10/05/2012 16:30

Samostatná výstava Anetty a Michaely Markových

03/04/2012 17:00

Vernisáž

Vítání jara v ZUŠ

31/03/2012 09:00
31/03/2012 13:00