Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Samostatná výstava Anetty a Michaely Markových

03/04/2012 17:00

Vernisáž

Vítání jara v ZUŠ

31/03/2012 09:00
31/03/2012 13:00

Schůzka rodičů PHV

08/03/2012 16:00
08/03/2012 17:00

Valentinské vystoupení v Domově pro seniory

09/02/2012 14:30
09/02/2012 15:30

Karlovarský skřivánek

Zpěváci ze ZUŠ Česká Kamenice učitelky Z.Cmuntové budou i letošní rok reprezentovat naší školu v celostátním kole soutěže Karlovarský skřivánek 2012. V okresním kole bojovalo našich 7 zpěváků. V kategorii A2 si 1. místo vyzpívala s písničkami Měla jsem chlapce a Jůlie, děvčátko - Kateřina Medřická a Jan Rouč s písněmi - Kdyby byl Bavorov a Kdybys byla vlaštovkou, obdržel 2. místo. Na 3. místě se umístila Sára Fleglová z K. Šenova. V kategorii C si letos nejlepší místo vyzpívala Annette Kolková, hned za ní skončil Jan Doubrava, 3. místo obdržela také naše zpěvačka Adéla Hladká.