Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Rozsvěcení vánočního stromu

vanocni_strom.jpg
27/11/2011 17:00

Rozsvěcení vánočního stromu.
náměstí Míru v 17:00 hod.

Vystoupí: Kamínek, Karamelky, sóla

Zlatý slavíček

18/11/2011 16:00

Sbor, sóla
Kino Hvězda, Kamenický Šenov 16:00 hod.

Den seniorů

22/10/2011 15:30

Pěvecký sbor "Notičky".
V Domě kultury 15:30 hodin.

Na úvod

Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku. Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném.
Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.

Eva Halířová, ředitelka