Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Kateřina Bittmanová

dsc_0574.jpg

Paní Kateřina Bittmanová, která bude děti provázet v hudebně-pohybové výchově a v tanečním oboru je absolventka Pražské konzervatoře obor klasický balet a moderní scénický tanec. Jako tanečnice působila v Národním divadle v Praze. Spojuje výtvarné umění s hudbou a tancem. Vytvořila řadu scénografií, plakátů a kostýmů. Je autorkou knížek a ilustrátorkou pro děti. Vyučuje na ZUŠ Chomutov více než 90 žáků. Vede minibalet a také skupinu seniorek v Akademii seniorů.

Noví kolegové

Vážení rodiče, mílí žáci. Prázdniny se pomalu ale jistě blíží ke svému konci a my už se na Vás moc těšíme. Od září posílí naše řady dva noví kolegové - paní Kateřina Bittmanová a pan René Habich, Bc. Představuji Vám je v malém medailonku.

Vydání vysvědčení

Vysvědčení bude vydáváno v pátek od 7.30 do 13.00 hodin.
Pokud se nebudete moci dostavit, obdržíte je po domluvě v přípravném týdnu v srpnu, nebo v září na první hodině.
Přejeme Vám krásné prázdniny !

Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků výtvarného oboru pro školní rok 2019/2020

Přijati byli:

1-at-2019V
2-tf-2019V
4-pp-2019V
5-et-2019V
6-kj-2019V
7-dv-2019V
8-tk-2019V
9-ll-2019V
10-bv-2019V
11-kj-2019V
12-iš-2019V
13-mk-2019V
14-dch-2019V
15-vv-2019V

Rozhodnutí o přijetí s dalšími pokyny si vyzvedněte do čtvrtka 27. června u Mgr. Blažejovské ve výtvarném oboru.

Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního a tanečního oboru

Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků základního studia hudebního a tanečního oboru ZUŠ Česká Kamenice pro školní rok 2019/2020:

Přijímací komise rozhodla o přijetí těchto žáků :

Hra na zobcovou flétnu : 7-vv-2019
Hra na housle : 17-dh-2019
11-vs-2019
Hra na keyboard : 2-dm-2019
5-an-2019
12-js-2019
8-bš-2019
Hra na kytaru : 1-an-2019
6-tr-2019
14-tš-2019

ZUŠ OPEN podrobný program

15.00 – 15.30 vystoupení pěveckých sborů ve městě
15.00 ukázková hodina tanečního oboru (TO) – hudební salonek
16.00 hra na boomwhakers s písničkou – třída HN
16.20 TO
16.40 Veselá flétnička – pískání pro děti s rodiči (nástroje k dispozici) – třída HN
17.00 TO
17.20 hra na boomwhakers s písničkou

15.00 – 17.30 karaoke – učebna č. 11
15.00 – 17.30 výtvarná dílna – keramická dílna VO
17.30 – koncert nejmenších – školní dvorek

Informace o škole průběžně během celého odpoledne.

Absolventský koncert

18/06/2019 16:30
18/06/2019 17:30

Klavír.

Taneční obor se zaměřením na klasický balet

56389387_2433617686866060_6347583775085428736_o.jpg

Vážení rodiče, od září nového školního roku máme možnost znovu otevřít taneční obor s větší specializací na klasický balet. Pro Vaši informovanost nabízíme uskutečnění ukázkových hodin, kam můžete přijít se svým dítětem.
Taneční obor je pro dívky i chlapce od sedmi let.
Přesné datum konání ukázkové hodiny bude upřesněno podle počtu zájemců. Přihlásit na tyto hodiny se můžete na telefonním čísle 607694229 nebo emailem - reditelka@zusck.cz
Ukázkové taneční hodiny jsou nezávazné a bezplatné.

Informace o výuce

Vážení rodiče, ve dnech 2. a 3. května probíhá v naší škole výuka normálně.