Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Soustředění souboru ZUŠÁCI

m_dscn3876.jpg

O víkendu 7. 4. – 9. 4. se konalo v Doubici soustředění souboru ZUŠÁCI. Po příjezdu a ubytování, jsme se vrhli na první zkoušku, po které následovala večeře a zábavný večerní program. Pravidelný, dopolední a odpolední, nácvik nových skladeb jsme střídali se zábavou, při které jsme vždy nabrali sílu pro další práci. Když nám to počasí dovolilo, trávili jsme volný čas venku, kde jsme hráli fotbal či vybíjenou. Navštívili jsme i nedaleké dřevěné sochy, kde jsme pro žáky připravili úkoly. Za každý splněný úkol dostávali indicie a z nich měli v závěru hry poznat jedno slovo.

Výstava Českokamenicko očima mladého výtvarníka

m_img_3081.jpg

Letos vás již po deváté zvu na přehlídku výtvarných prací Českokamenicko očima mladého výtvarníka , letos na téma Šaty dělají člověka. Výstava potrvá do konce května v Městské knihovně v ČK. I tento rok byly vítězné práce v každé kategorii odměněny a to na vernisáži, která proběhla 11.4. Porota měla nelehký úkol, vybrat ty nejlepší práce ze 136 zaslaných výtvorů ze 7 základních a mateřských škol.Přijďte se i vy pokochat nápaditými obrazy dětí a zapsat svůj postřeh do návštěvní knihy.Malé umělce i organizátory výstavy to určitě potěší.

Výstava v Muzeu v Teplicích

m_img_2911.jpg

V tomto školním roce se konala krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ. Výstava proběhla v měsíci březnu a naše výtvarka se účastnila výtvarným projektem Ptačí sněm, na kterém žáci pracovali nejen v hodinách výtvarky , ale také na společném soustředění v Prysku. Výstupem tohoto projektu bylo představení nastudované společně s tanečním oborem. Částí výtvarnou – tedy kresby, malby, vícebarevné linoryty, keramické hlavy ptáků, zvětšeniny ptačích noh atd.- jsme se přihlásili do této postupové přehlídky v Teplicích.

Noc kostelů - výstava VO

06/06/2017 15:00
06/06/2017 19:00

Výstava absolventů VO

05/06/2017 17:00
05/06/2017 18:00

Absolventský koncert

18/05/2017 17:30
18/05/2017 18:15

Jarní koncert souborů Zušáci a Hraje to !

18/05/2017 16:00
18/05/2017 17:00

Jarní vystoupení pěveckých sborů - zámek Děčín

10/05/2017 13:00
10/05/2017 19:00

Výsledková listina "Českokamenicko očima mladého výtvarníka" 2017

9.ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací
Téma : „ Šaty dělají člověka“

Porota: p. Halířová (ředitelka ZUŠ), p. Koubíková(učitelka MŠ), p.Šramová (vedoucí knihovny), p.Hlavatá (vedoucí DK ČK)

Kategorie A(MŠ) : 1.Luděk Hroch, ZUŠ MŠ
2.Lažanská Lucie, MŠ Kaštánek
2.Voříšková Ester, MŠ Kaštánek
3.Altmanová Lea, MŠ Pískovec
4. Hanusová Karolína, MŠ Za vodou
Cena poroty za kreativní přístup k tématu – MŠ Prysk

Vernisáž výstavy Českokamenicko 2017

11/04/2017 17:00
11/04/2017 18:00