Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Jarní koncert ZUŠ

25/04/2017 16:30
25/04/2017 18:00

Finále pěvecké šoutěže Budeme si zpívat

04/05/2017 09:00
04/05/2017 17:00

ZUŠ OPEN

30/05/2017 09:00
30/05/2017 17:00

Vystoupení žáků tanečního oboru

12/06/2017 16:00
12/06/2017 17:00

Adventní koncert ZUŠ

18/12/2016 15:00
18/12/2016 16:00

Žáci a učitelé v kostele Sv. Jakuba v České Kamenici.

Vánoční koncert sborů, souborů a TO

08/12/2016 16:30
08/12/2016 18:00

Vánoční soustředění VO

03/12/2016 09:00
03/12/2016 13:00

Rozsvěcení vánočního stromu

26/11/2016 15:00
26/11/2016 17:00

Zahájení adventního období na náměstí v České Kamenici.

Skleněný slavíček 2016

12/11/2016 14:00
12/11/2016 17:00

Pěvecká soutěž v Kamenickém Šenově.

FIMO tvoření

12/11/2016 09:00
12/11/2016 19:00

Pro žáky VO.