Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Budeme si zpívat 2019

bsz.jpg
25/04/2019 13:00
25/04/2019 17:00

Finále pěvecké soutěže.

Karlovarský skřivánek 2019

18/03/2019 10:00
18/03/2019 15:00

Celostátní kolo pěvecké soutěže, pondělí kategorie A2, úterý kategorie C2.

Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu základních uměleckých škol

08/03/2019 10:00
08/03/2019 15:00

Okresní kolo v ZUŠ Teplice.

Vystoupení sborů v DPS

19/12/2018 16:00
19/12/2018 17:00

Koncert třídy Jany Štrbové

18/12/2018 16:45
18/12/2018 18:00

Koncert třídy Zdeňky Cmuntové

17/12/2018 17:00
17/12/2018 19:00

Koncert v kostele Sv.Jakuba Většího

16/12/2018 15:00
16/12/2018 16:00

Koncert třídy Anny Bartošové

11/12/2018 17:00
11/12/2018 18:00

Výtvarná dílna žáků VO

08/12/2018 09:00
08/12/2018 16:00