Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


OPEN ZUŠ

8.30 - 11.00 Děti dětem - minioperetka Budulínek ( pro MŠ a ZŠ v Domě kultury)
15.00 Putování s písničkou ( pěvecké sbory na obou náměstích a schodech Domu kultury)
16.00 Kytarové odpoledne v Kafrárně U koček
17.00 Prohlídka zuš a koncert nejmladších umělců
Srdečně vás zveme

Absolventský koncert a klavírní recitál

31/05/2018 17:00
31/05/2018 18:00

Koncert absolventů HO

07/06/2018 17:00
07/06/2018 18:30

Setkání pěveckých sborů na zámku v Benešově nad Ploučnicí

13/06/2018 13:00
13/06/2018 19:00

Přístupové údaje do IZUŠ

Vážení rodiče, prostřednictvím třídních učitelů jste byli na třídních přehrávkách osloveni s možností získat přístup do elektronické dokumentace I-ZUŠ, která Vám umožňuje náhled do třídní knihy všech povinných předmětů, které Vaše dítě absolvuje na naší škole. prostřednictvím I-ZUŠ budete informování o důležitých akcích, které škola pořádá a budou Vám předávány různé informace prostřednictvím funkce Nástěnka. Zároveň máte možnost i rovnou své dítě na povinné předměty omluvit.
Tento týden byla zájemcům zaslána přístupová hesla a jména.

Výsledky soutěží

Regionální kolo Karlovarského skřivánka 2018   -   15.2. 2018    
umístění našich žáků:  
v kategorii A2   1. místo Nela Hriniková (postup do celostátního kola)
                 3. místo Jessica Svobodová
kategorie C      1.místo Jakub Pacovský (postup do celostátního kola)
                 2.místo Anna Blažková  (postup do celostátního kola)

korepetice všech: Z.Cmuntová

Školní kolo Národní soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu - 19.2.2018
0. kategorie - 1.místo    Nela Hriniková  
                          2.místo    Jessica Svobodová

Přijímací a postupové zkoušky

08/06/2018 13:00
08/06/2018 16:00

přijímací a postupové zkoušky

07/06/2018 13:00
07/06/2018 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

06/06/2018 13:00
06/06/2018 16:00

přijímací a postupové zkoušky

05/06/2018 13:00
05/06/2018 16:00