Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Vánoční koncert

06/12/2018 16:30
06/12/2018 18:00

Hej, Vánoce, dlouhý noce

02/12/2018 18:00
02/12/2018 19:30

Koncert sborů na zámku v Děčíně.

Rozsvěcení vánočního stromu

01/12/2018 15:00
01/12/2018 16:00

Koncert souborů

27/11/2018 16:30
27/11/2018 18:00

Vystoupení flétnového souboru v DPS

27/11/2018 16:00
27/11/2018 17:00

Výtvarná dílna

23/11/2018 15:00
23/11/2018 18:00

Změna kolektivní výuky

Vážení rodiče, vzhledem k malému počtu žáků ve třídě HN 5. ročník a pěvecký sbor Kamínek, se mění kolektivní výuka takto: žáci z pěveckého sboru Kamínek, kteří chodili v úterý, mohou navštěvovat Kamínek ve středu nebo zvolit hudebně-pohybovou výuku, dle časových možností. HN 5.ročník, mohou navštěvovat HN 4. ročník (Mgr. Jíravová).Nový rozvrh naleznete v sekci Organizace výuky.

Výstava prací žáků VO - vernisáž

09/10/2018 16:30
09/10/2018 16:30

Kolektivní výuka

V sekci organizace výuky naleznete nový rozvrh kolektivní výuky.

Dodatečné přijímací zkoušky

05/09/2018 14:00
05/09/2018 16:00

Dodatečné přijímací zkoušky do tanečního oboru, výtvarného oboru,pro hru na zobcovou flétnu a hru na housle se konají ve středu 5. září do 14.00 - 16.00. K přijímací zkoušce si přineste vyplněnou Přihlášku k přijímací zkoušce.
Zároveň nadále přijímáme žáky do přípravné hudebně-pohybové výchovy (od 5 do 7 let )a pěveckých sborů.