Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Vernisáž Českokamenicko

06/06/2018 17:00
06/06/2018 18:00

Budeme si zpívat - školní kolo

14/05/2018 16:00
14/05/2018 18:00

Jarní koncert

26/04/2018 16:30
26/04/2018 18:00

Vernisáž výstavy absolventů VO

03/04/2018 17:00
03/04/2018 18:00

třídní přehrávky Mgr. Chladová

20/03/2018 17:00
20/03/2018 18:00

NSZUŠ - okresní kolo - sólový zpěv

02/03/2018 08:01
02/03/2018 13:00

NSZUŠ - okresní kolo - dechové nástroje

01/03/2018 08:00
01/03/2018 13:00

NSZUŠ - školní kolo

22/02/2018 16:00
22/02/2018 18:00

Třídní přehrávky p. Halířová

20/02/2018 16:30
20/02/2018 17:30

Karlovarský skřivánek - Nový Bor

15/02/2018 08:00
15/02/2018 13:00