ZŠ Kamenický Šenov

  • Hudební obor – Hra na kytaru, Sólový zpěv, Sborový zpěv
  • Výtvarný obor
  • Taneční obor

Vážení rodiče,

zveme Vás srdečně na Vánoční jarmark základní školy, který se koná 8. prosince od 15:00 hodin.

Od 16:00 si budete moci poslechnout v aule základní školy minikoncert žáků ZUŠ, kteří navštěvují výuku v pobočce v Kamenickém Šenově.

Můžete se těšit na vystoupení pěveckého sboru, který začal pracovat v září letošního školního roku, vystoupení sólistů, kteří také zahájili svoji hudební kariéru v září a žáky již zkušené, kteří dojíždějí do hlavní budovy školy v České Kamenici.

Uvedené časy se mohou během měsíce září mírně posunout v závislosti na rozvrhu základní školy.

Dodatečné přijímací zkoušky – do 16. září můžete ještě přihlásit svoje dítě do pěveckého sboru nebo tanečního oboru.


ZŠ Chřibská

  • Momentálně nenaplněno