ZŠ Kamenický Šenov

  • Hudební obor – Hra na kytaru, Sólový zpěv, Sborový zpěv
  • Výtvarný obor
  • Taneční obor

Vážení rodiče,

organizace začátku školního roku 2022/23 je zveřejněna na hlavní stránce. Rodiče žáků, kteří byli přijati a doposud nepodali řádnou elektronickou přihlášku na www.izus.cz ať učiní do 31. srpna, abychom mohli žáky zařadit k učitelům hlavního oboru a do kolektivních předmětů.

Rozvrh kolektivní výuky bude k dispozici 1. září, kdy si také domluvíte individuální hodiny.

Uvedené časy se mohou během měsíce září mírně posunout v závislosti na rozvrhu základní školy.

Dodatečné přijímací zkoušky – do 16. září můžete ještě přihlásit svoje dítě do pěveckého sboru nebo tanečního oboru.


ZŠ Chřibská

  • Momentálně nenaplněno