• Hudební obor

  Studium v základní umělecké škole je rozděleno na přípravné pro děti od 5 let a základní pro děti od 7 let.5 a 7 let musí mít dovršené do 1. 9.…

 • Výtvarný obor

  Studium výtvarného oboru podporuje výtvarné vnímání, myšlení a vyjadřování žáků, estetické cítění, žáci se naučí vnímat sami sebe, pozorovat okolí, umět vyjádřit vlastní postoj. Učíme děti samostatnosti a podporujeme rozvoj…

 • Minibalet v ZUŠ

  Taneční obor

  Co obnáší studium v tanečním oboru naší školy ? Taneční průprava pro nejmladší žáky směřuje především k získání správného drženía pohybu těla vzhledem k anatomickým a fyziologickým možnostem každého dítěte…

 • Literárně-dramatický obor

  Náplní je získání znalostí a dovedností, které vedou k osobitosti a tvořivosti v sociální a umělecké komunikaci. To především dramatické hry a dalších dramatických metod (improvizace, živé obrazy, hra s…