Literárně-dramatický obor

Náplní je získání znalostí a dovedností, které vedou k osobitosti a tvořivosti v sociální a umělecké komunikaci. To především dramatické hry a dalších dramatických metod (improvizace, živé obrazy, hra s předmětem…). Nedílnou součástí je mluvní, pohybová a literární průprava. Žáci se seznamují s jevištním prostorem a prostorovou perspektivou. Osvojují si schopnost pracovat svobodně v kolektivu. Rozvíjejí schopnosti vnitřního prožitku. Žáci se učí výstavbě jednoduchých divadelních situací. Podílí se na přípravě divadelních představení. Seznamují se s funkcí kostýmů, tvarováním kostýmu a jeho materiálem.