Výsledky přijímacích zkoušek

Do přípravného studia hudebního oboru byli zapsáni všichni žáci, kteří se dostavili k přijímací zkoušce.

Do prvního ročníku základního studia prvního cyklu hudebního oboru byli přijati tito žáci:

Hra na klavír : 6-2024-HO, 12-2024-HO, 21-2024HO, 23-2024-HO, 25-2024-HO, 28-2024-HO

Hra na keyboard : 1-2024-HO, 3-2024-HO, 4-2024-HO, 18-2024-HO, 19-2024-HO

Hra na kytaru : 7-2024-HO

Sólový zpěv : 8-2024-HO, 10-2024-HO, 11-2024-HO, 13-2024-HO, 15-2024-HO, 20-2024-HO, 22-2024-HO, 26-2024-HO, 27-2024-HO

Hra na housle : 9-2024-HO, 16-2024-HO

Hra na zobcovou flétnu : 17-2024-HO, 24-2024-HO

Přípravné studium druhého cyklu:

Hra na kytaru: 5-2024-HO

První ročník druhého cyklu : Hra na kytaru : 2-2024-HO

Hra na klavír : 14-2024-HO

Do prvního ročníku základního studia prvního cyklu tanečního oboru byli přijati tito žáci:

1-2024-TO, 2-2024-TO, 3-2024-TO, 4-2024-TO

Categories: Novinky