Vážení rodiče,

přihlášky pro školní rok 2021/22 můžete podat prostřednictvím stránek www.izus.cz.

Na stránkách naleznete jednoduchý návod pro vyplnění přihlášky přímo do naší školy. Tento způsob použijte pro přihlášení do přípravného studia.

Pro nové děti od 7 let, které budou absolvovat přijímací zkoušku je k dispozici přihláška k přijímací zkoušce. Obsahuje pouze základní údaje, řádnou přihlášku vyplníte po obdržení Rozhodnutí o přijetí.

Přihlášky a ostatní dokumenty ke stažení

Přihlášky a další dokumenty najdete na stránce dokumentů.


Vítá Vás Základní umělecká škola Česká Kamenice

Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá ve čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Z historie naší ZUŠ

Citát z úvodní strany kroniky

„Psal se rok 1945 v květnu, kdy skončila druhá světová válka. Vláda volala do pohraničí naše lidi, dobré Čechy. Toho času byla ustavena v České Kamenici správní komise, jejímž předsedou byl Adolf Charous. V srpnu přistěhoval se z Prahy-Vršovic František Duša a po dohodě s předsedou s. k. založil hudební školu“.

Od této doby škola ušla dlouhou cestu, která však nebyla vždy jen „přímá a ušlapaná“. Škola se potýkala s různými problémy, ale vždy se v našem městě a okolí našli lidé, kteří chápali význam estetického cítění a vnímání pro život člověka, a kteří tím, že podporovali umělecké vzdělávání svých dětí, přispěli k obohacení jejich života.

Řada absolventů se zabývá hudbou a výtvarnými činnostmi profesionálně i amatérsky, ať již vyučují v různých typech škola, pracují se sklem nebo založili svou vlastní hudební skupinu.

Velký talent je samozřejmě vždy podporován, ale cením si více toho, že všichni žáci získali a získávají to „něco“ navíc – lásku k hudbě a ke krásným věcem, a jejich spolupráce s učiteli, kterého lze v mnoha případech přirovnat k dalšímu rodiči, je obohatila nejen umělecky, ale i lidsky.

Přeji naší škole do dalších let vnímavé a šikovné žáky, a všem – žákům i pedagogům mnoho radosti a krásných prožitků při společném muzicírování a objevování výtvarného světa.

Eva Halířová, ředitelka školy (Listopad 2005)