Vážení rodiče,

přihlášky pro školní rok 2021/22 můžete podat prostřednictvím stránek www.izus.cz.

Na stránkách naleznete jednoduchý návod pro vyplnění přihlášky přímo do naší školy. Věnujte pozornost výběru místa vzdělávání. Tento způsob použijte pro přihlášení do přípravného studia.

Pro nové děti od 7 let, které budou absolvovat přijímací zkoušku je k dispozici přihláška k přijímací zkoušce. Obsahuje pouze základní údaje, řádnou přihlášku na www.izus.cz vyplníte až po obdržení Rozhodnutí o přijetí.

Přihlášky a ostatní dokumenty ke stažení

Přihlášky a další dokumenty najdete na stránce dokumentů.


Vítá Vás Základní umělecká škola Česká Kamenice

Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá ve čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Z historie naší ZUŠ

Citát z úvodní strany kroniky

„Psal se rok 1945 v květnu, kdy skončila druhá světová válka. Vláda volala do pohraničí naše lidi, dobré Čechy. Toho času byla ustavena v České Kamenici správní komise, jejímž předsedou byl Adolf Charous. V srpnu přistěhoval se z Prahy-Vršovic František Duša a po dohodě s předsedou s. k. založil hudební školu“.

Od této doby škola ušla dlouhou cestu, která však nebyla vždy jen „přímá a ušlapaná“. Škola se potýkala s různými problémy, ale vždy se v našem městě a okolí našli lidé, kteří chápali význam estetického cítění a vnímání pro život člověka, a kteří tím, že podporovali umělecké vzdělávání svých dětí, přispěli k obohacení jejich života.

Řada absolventů se zabývá hudbou a výtvarnými činnostmi profesionálně i amatérsky, ať již vyučují v různých typech škola, pracují se sklem nebo založili svou vlastní hudební skupinu.

Velký talent je samozřejmě vždy podporován, ale cením si více toho, že všichni žáci získali a získávají to „něco“ navíc – lásku k hudbě a ke krásným věcem, a jejich spolupráce s učiteli, kterého lze v mnoha případech přirovnat k dalšímu rodiči, je obohatila nejen umělecky, ale i lidsky.

Přeji naší škole do dalších let vnímavé a šikovné žáky, a všem – žákům i pedagogům mnoho radosti a krásných prožitků při společném muzicírování a objevování výtvarného světa.

Eva Halířová, ředitelka školy (Listopad 2005)