Hudební obor

Studium v základní umělecké škole je rozděleno na přípravné pro děti od 5 let a základní pro děti od 7 let.
5 a 7 let musí mít dovršené do 1. 9. příslušného školního roku.

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího plánu.
V hudebním oboru studium zahrnuje individuální hodiny a povinnou hudební nauku a kolektivní výuku.

Od 5 let lze navštěvovat

 • Hudebně-pohybovou výuku ( příprava pro hudební i taneční obor všeobecná )
 • Přípravný pěvecký sbor
 • Hra na nástroj, sólový zpěv ( přípravná hra na nástroj – klavír, keyboard, zobcová flétna, kytara, housle, sólový zpěv )

Od 7 let již studují žáci v jednotlivých studijních zaměřeních podle školního vzdělávacího programu.

Kolektivní výuku lze plnit ve čtyřech souborech, podle hráčské dovednosti žáka:

 • Hraje To!
  • Hraje to je vokálně-instrumentální soubor, který v roce 2004 založila Mgr. Blanka Šnajberková. Počet studentů působících v souboru se během jeho trvání mění. Soubor má ojedinělé nástrojové obsazení. Kombinace akustických nástrojů (altová a zobcová flétna, klarinet, klavír, kytara) s nástroji elektronickými (klávesy), bicími a vokály (zpěv), otevírá originální zvukové možnosti. Repertoár tvoří převážně skladby populární, filmové a úpravy písní lidových. „Hraje to“ pravidelně účinkuje na koncertech ZUŠ Česká Kamenice a vystupuje na různých akcích města Česká Kamenice.
  • ZKOUŠKY SOUBORU: podle aktuálního rozvrhu v daný školní rok.
  • V kanceláři školy je k zakoupení CD původního souboru, který tvořilo osm členů.
 • Zušáci
  • Hudební soubor vznikl v roce 2010. Je přípravným souborem „Hraje to!“ Žáci v souboru hrají na klavír, el. klávesy, zobcové flétny, či na kytaru, dle potřeby ve studované skladbě. Také zde máme i zpěváky a všichni si zároveň rádi zahrají na různé bicí nástroje. Repertoár je sestaven z různých hudebních stylů, populárních, ale i klasických skladeb a lidové tvorby. Zároveň se seznamujeme i se sborovým, vícehlasým zpěvem. Vidět a slyšet nás můžete na akcích školy.
 • Duhová nota Nejmladší soubor podobného obsazení jako Zušáci a Hraje to!
 • Flétnový soubor
  • Flétnový soubor byl založen ve školním roce 2012/2013. Jeho vedoucím je pan Bc. René Habich.
 • Houslový soubor Houslový soubor pracuje pod vedením paní učitelky Anny Bartošové. Zapojuje do souhry žáky již od nejranějších krůčků.

nebo v pěveckých sborech:

 • Kamínek – Kamínek je přípravným sborem.
 • Lusciniae
  • Pěvecký sbor pro žáky od třetího ročníku. je součástí kolektivní výuky podle ŠVP. Pravidelné zkoušky jsou ve středu, v časech podle aktuálního rozvrhu v daný školní rok.
  • Sbor vystupuje na akcích školy a města, je nositelem zvláštních ocenění poroty v přehlídkách sborů základních uměleckých škol.