Hudební obor

Studium v základní umělecké škole je rozděleno na přípravné pro děti od 5 let a základní pro děti od 7 let.5 a 7 let musí mít dovršené do 1. 9.…