Výtvarný obor

Studium výtvarného oboru podporuje výtvarné vnímání, myšlení a vyjadřování žáků, estetické cítění, žáci se naučí vnímat sami sebe, pozorovat okolí, umět vyjádřit vlastní postoj. Učíme děti samostatnosti a podporujeme rozvoj osobitosti. Uplatňujeme individuálně-skupinový přístup.

Výuka VO probíhá 1x týdně, v celcích o 3 vyučovacích hodinách (3x 45min), ve skupině 9 – 14 žáků.

Přípravné studium je určeno žákům od 5 do 6 let věku.

Od 1. ročníku (7let) se žáci vzdělávají v předmětech Výtvarná tvorba a Výtvarná teorie.

Základem výuky jsou tzv. výtvarné řady – žák se se zvoleným tématem seznámí hlouběji, vnímá celistvost, souvislosti. Pozorněji studuje námět z různých úhlů pohledu a tím získává více informací.

Žáci si osvojí různé výtvarné techniky:

  • plošná tvorba – kresba, malba, grafika
  • prostorová tvorba – keramika, modelování, kašírování
  • objektová a akční tvorba – šití kostýmů, práce v přírodě
  • seznamují se s novinkami ve výt. tvorbě – plstění, práce s pedigem, korálkování, decoupage, batika, textilní tvorba aj.

Krátké animované filmy, které žáci vytvořili v Muzeu Karla Zemana:

„Českokamenicko očima mladého výtvarníka“

„Českokamenicko…“ je výtvarná soutěž organizovaná naší školou. Mladí výtvarníci ze školských zařízení na českokamenicku tvoří každý rok na jiné téma, různými technikami.