Výtvarný obor

Studium výtvarného oboru podporuje výtvarné vnímání, myšlení a vyjadřování žáků, estetické cítění, žáci se naučí vnímat sami sebe, pozorovat okolí, umět vyjádřit vlastní postoj. Učíme děti samostatnosti a podporujeme rozvoj osobitosti. Uplatňujeme individuálně-skupinový přístup.

Výuka VO probíhá 1x týdně, v celcích o 3 vyučovacích hodinách (3x 45min), ve skupině 9 – 14 žáků.

Přípravné studium je určeno žákům od 5 do 6 let věku.

Od 1. ročníku (7let) se žáci vzdělávají v předmětech Výtvarná tvorba a Výtvarná teorie.

Základem výuky jsou tzv. výtvarné řady – žák se se zvoleným tématem seznámí hlouběji, vnímá celistvost, souvislosti. Pozorněji studuje námět z různých úhlů pohledu a tím získává více informací.

Žáci si osvojí různé výtvarné techniky:

  • plošná tvorba – kresba, malba, grafika
  • prostorová tvorba – keramika, modelování, kašírování
  • objektová a akční tvorba – šití kostýmů, práce v přírodě
  • seznamují se s novinkami ve výt. tvorbě – plstění, práce s pedigem, korálkování, decoupage, batika, textilní tvorba aj.

Krátké animované filmy, které žáci vytvořili v Muzeu Karla Zemana:

„Českokamenicko očima mladého výtvarníka“

„Českokamenicko…“ je výtvarná soutěž organizovaná naší školou. Mladí výtvarníci ze školských zařízení na českokamenicku tvoří každý rok na jiné téma, různými technikami.

Letošní rok je prohlášen za Rok skla, a tak jsme umožnili výtvarné návrhy žákům zpracovat do konečné podoby podmalbou na sklo.

Výsledková listina 2022 je k dispozici v sekci Dokumenty – Českokamenicko očima mladého výtvarníka