Literárně-dramatický obor

Náplní je získání znalostí a dovedností, které vedou k osobitosti a tvořivosti v sociální a umělecké komunikaci. To především dramatické hry a dalších dramatických metod (improvizace, živé obrazy, hra s…