Talentový průzkum v MŠ

Po celý duben se po domluvě s mateřskými školami věnuje paní učitelka Kateřina Bittmanová a Mgr. Blanka Jíravová dětem z MŠ v rámci průzkumu hudebnosti dětí. Hudební a taneční hry, které odhalí pohybové, či hudební nadání probíhají vždy dopoledne v hudebním salonku zuš. Na tyto aktivity budou navazovat v květnu dopoledne pro předškoláky, která budou obohacena i o výtvarné tvoření.

Categories: Novinky