Seminář o hlasové výchově ve sboru

Seminář o sborovém zpěvu s paní PaeDr. PhD. Alenou Tichou v úžasném prostředí pražského Hlaholu. Jako modely jsme měly možnost slyšet dětský pěvecký sbor, sbor „dospěláků“ a také seniorský sbor, mezi jehož členy byli i devadesátiletí .Pěvecký sbor je úžasná samostatná hudební disciplína, nejenom povinná kolektivní výuka. Rozvíjí hudebnost, práci s hlasem a sounáležitost, odpovědnost za společné dílo a jako bonus celkovou uvolněnost a relaxaci, neboť ze stresem staženého těla nevydáte ani hlásku 🙂 a jak je vidět, sborový zpěv není omezen věkem. Mgr. Iva Preislerová se svojí korepetitorkou😉

Categories: Novinky