Vyplňte přihlášky ke studiu !!!

Vážení rodiče přijatých žáků…

pokud jste tak ještě neučinili, urychleně vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu na www.izus.cz, abychom mohli Vaše děti zařadit k učitelům.

Platí i pro rodiče žáků přípravného studia, kteří se dostavili ve zkouškovém týdnu k přijímací zkoušce.

Na elektronické přihlášky, které se objevily v systému a tito žáci nevykonali přijímací zkoušku, nebude brán zřetel.

Categories: Novinky