Okénko do výuky – výtvarný obor

Výtvarný obor má svoji tvorbu během školního roku rozdělenou do výtvarných řad. Jedná se o společné téma, které je následně rozpracované i v detailech a různými technikami. Pro začátek letošního roku zvolili téma Krajina, město a architektura. Využili krásného počasí a pracují nejen v učebně, ale i v plenéru. Na fotografiích můžete vidět práci na domovních znameních v keramické dílně.

Categories: Novinky