Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Krásné prázdniny ! ikona přilepeno

Vážení rodiče, milí žáci,
letošní rok byl velice nestandartní, ale s vaší pomocí a úsilím jsme ho všichni zvládli. Děkuji vám všem za obrovskou trpělivost a vytrvalost během on-line výuky, která byla pro vás i pro nás velkou zátěží, ale i velkou výzvou. Doufejme, že v novém školním roce se všichni sejdeme ve zdraví, odpočatí a plni očekávání toho nejlepšího. Přeji vám za celou "zušku" krásné a klidné prázdniny.❤
Eva Halířová

Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků školního roku 2021/22 ikona přilepeno

Ke studiu v prvním ročníku základního studia prvního stupně hudebního oboru byli přijati tito žáci:
Hra na klavír:
1-mm-HO21
3-ks-HO21
5-mk-HO21
20-an -HO21

Hra na keyboard:
4-lk-HO21
6-me-HO21
7-ež-HO21
15-av-HO21
19-as-HO21
21-ad-HO21
22-nd-HO21

Hra na zobcovou flétnu:
2-as-HO21
9-eh-HO21
14-pd-HO21
16-az-HO21
17-dv-HO21
18-bv-HO21
23-nm-HO21

Hra na trubku:
8-jh-HO21

Hra na kytaru:
10-rp-HO21

Do prvního ročníku druhého stupně základního studia byli přijati tito žáci:
Hra na kytaru:
12-dč-HO21 (I.)
13-bš-HO21 (I.)

Hra na trubku:
11-mv-HO21 (I.)

Výstavy výtvarného oboru

img_202106251107052.jpg

Máme za sebou postupové a přijímací zkoušky, týden povedených absolventských koncertů, a tak hudební a taneční obor může udělat za letošním školním rokem pomyslnou tečku. Ne tak výtvarníci - těm prezentace prací teprve začíná. Netrpělivě jsme očekávali dokončení úprav v městském infocentru, abychom Vás mohli pozvat na výstavu prací, které vznikly během on-line výuky a budou ke shlédnutí po celý červenec.

Organizace konce školního roku

Vážení rodiče,
výuka ve všech oborech bude probíhat do 29. června. Vysvědčení se budou vydávat ve středu 30. června od 8:00 do 13:00.

Nově od září !!!

Vážení rodiče, milí žáci, studijní zaměřní Hra na keyboard je již nedílnou součástí výuky v naší zuš, ještě před zavedením školního vzdělávacího programu. Od září do tohoto studijního zaměření zavádíme nový nepovinný předmět - Hra na EKN a jejich ovládání. Tento nepovinný předmět s dotací 0,5 hodiny k základnímu studiu Hry na keyboard umožní žákům seznámit se s možnostmi keyboardu jako součástí propojení s PC a dalšími technickými a digitálními doplňky. Úplata za vzdělávání Hry na keyboard s tímto nepovinným předmětem činí za měsíc 250.- Kč.

Duhová nota

Nejmladší z našich kapel je Duhová nota, nebo-li Duháčci. Přejeme Vám krásnou středu.
https://youtu.be/7PRXrkCPi5M

Klavírní oddělení

Poslední z pozvánek ke studiu v naší základní umělecké škole. Pokud se nemůžete rozhodnout, všechna videa jsou i na Youtube pod hlavičkou Základní umělecká škola Česká Kamenice. Těšíme se na vás !
https://youtu.be/KLbUHuvpID8

Taneční postřehy z poslední doby

Dva poslední školní roky nám tvrdě poznamenal koronavirus. Nyní, když se situace začíná trochu stabilizovat a pro nás, kteří pracujeme v oboru uměleckého školství začíná trochu svítat, sčítáme plody uplynulé doby. Moje postřehy jsou zcela konkrétní a velice zřetelné.

Hraje celá rodina

Pana učitele René Habicha jsem vám již v minulých videích představili. Z minulých příspěvků také víte, že jeho syn Renda je jedním z žáků naší školy, kteří byli letos přijati na konzervatoř a přihlásil se do konkurzu programu MenArt Nadačnho fondu Magdaleny Kožené. Nevíte ale, že Janek a Anička Habichovi jsou naši budoucí žáci. A jak to vypadá, když celá rodina žije hudbou můžete posoudit podle dnešního videa.
https://youtu.be/Hia6Atk82ts
Krásnou sobotu a neděli :-)

Třída dechových nástrojů

Zobcová flétna se tváří jako jednoduchý hudební nástroj, avšak nadělá se s ní hodně muziky. Možnosti využití jako sólového nástroje nebo přípravného nástroje pro třeba hru na trubku vám představí pan učitel René Habich se svým žákem.
https://youtu.be/Pl9ZcunANJc
https://youtu.be/jXNXkCFKU0w