Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Organizace výuky

Vážení rodiče, vzhledem ke zdravotní situaci v republice a dnešnímu nařízení vlády se od zítřejšího dne v ZUŠ nevyučuje. Pokud se Vaše dítě má zúčastnit soutěže krajského či celostátního charakteru, pravděpodobně budou také zrušeny. O aktuálním dění stran soutěží Vás budeme informovat. Nařízení platí do odvolání.
Eva Halířová, ředitelka ZUŠ

Výuka s odborníkem z praxe

img_0220.jpg

První týden v únoru jsme v naší ZUŠ přivítali vzácnou návštěvu, dipl. um. Renatu Fričovou která přijala pozvání jako Odborník z praxe v rámci programu OPVVV – Šablony II.
Je to výborná klavíristka, pedagožka, s osobitým přístupem k výuce i žákům. Pracovala s našimi klavíristy od malých, až po absolventy. Žáci si připravili repertoár, který přednesli a paní Fričová s nimi rozebrala každé místečko, fráze, technické problémy, cítění, zkrátka celou skladbu ze všech stran.

Vernisáž výstavy absolventů VO

15/06/2020 17:00
15/06/2020 18:30

Přijímací a postupové zkoušky

01/06/2020 12:00
01/06/2020 16:30

Přijímací a postupové zkoušky probíhají celý týden, tedy do 5. června 2020.Pro přijetí do prvních ročníků (děti, které mají dovršených 7 let k 1. září 2020) je třeba přinést vyplněnou a podepsanou Přihlášku k přijímací zkoušce (ke stažení v sekci Přihlášky).

Finále Budeme si zpívat

28/05/2020 10:00
28/05/2020 15:00

Dopoledne pro MŠ

28/05/2020 08:00
28/05/2020 12:00

Dopoledne pro MŠ

27/05/2020 08:00
27/05/2020 12:00

ZUŠ OPEN - Teplice, festival ZUŠ Ústeckého kraje

15/05/2020 10:00
15/05/2020 12:00

Den otevřených dveří

14/05/2020 12:00
14/05/2020 17:00

ZUŠ OPEN - Praha, katedrála Sv. Víta

13/05/2020 19:30
13/05/2020 20:45